Glenn Greenberg Performance

Brave Warrior Advisors, LLC Portfolio

$2.87 Billion Total portoflio value
Portfolio Performance

Performance

1-Year Performance

34.06%

3-Year Performance

22.51%

5-Year Performance

76.70%

15-Year Performance

226.13%

Portfolio Value

Buy/Sell Distribution