Glenn Greenberg Performance

Brave Warrior Advisors, LLC Portfolio

$3.32 Billion Total portoflio value
Portfolio Performance

Performance

1-Year Performance

49.97%

3-Year Performance

53.77%

5-Year Performance

83.45%

10-Year Performance

334.23%

Portfolio Value

Buy/Sell Distribution