Glenn Greenberg Performance

Brave Warrior Advisors, LLC Portfolio

$2.72 Billion Total portoflio value
Portfolio Performance

Performance

1-Year Performance

22.54%

3-Year Performance

22.56%

5-Year Performance

48.85%

15-Year Performance

201.67%

Portfolio Value

Buy/Sell Distribution