Glenn Greenberg Performance

Brave Warrior Advisors, LLC Portfolio

$3.3 Billion Total portoflio value
Portfolio Performance

Performance

1-Year Performance

48.36%

3-Year Performance

37.97%

5-Year Performance

84.08%

10-Year Performance

305.96%

Portfolio Value

Buy/Sell Distribution